Kultur:

Ny leder for Aftenskolen for Musik og Billedkunst

Vibe Ulbrandt, mangeårig underviser i Musikskolen i Syddjurs, afløser Marianne Vester

Af
Af Lars Norman Thomsen

Aftenskolen for Musik og Billedkunst i Syddjurs har ansat Vibe Ulbrandt som ny leder fra årsskiftet. Den tidligere leder, Marianne Vester, har søgt nye græsgange, og er blevet ansat på Femmøller Efterskole.
Da Marianne Vester i sin tid overtog posten som leder, tilbød aftenskolen kun musikundervisning. Det udvidede hun siden til også at omfatte billedkunst, og dette nye tiltag vil Vibe Ulbrandt være med til at udvikle i fremtiden.

Vibe Ulbrandt er selv underviser på Aftenskolen for Musik og Billedkunst, som korleder for Female Singers. Desuden er hun ansat som musiklærer på Kulturskolen Syddjurs.

“Musikundervisningen på aftenskolen har i mange år kørt stabilt med en vifte af dygtige lærere, som ofte også er tilknyttet Kulturskolen Syddjurs. Da musikskolen for nylig blev omlagt til kulturskole, kom billedkunst med som tilbud. Det har smittet af på aftenskolen. Det er et fag der skal udvikles, og jeg er meget åben for forslag og ønsker fra såvel undervisere som kursister. Jeg samarbejder med kulturskolens leder Christen Frost om at skabe gode rammer for billedkunsten. I år skal vi fx igangsætte en mindre ombygning så billedkunstlokalet på KulturHotellet i Rønde bliver større og mere praktisk indrettet," fortæller Vibe Ulbrandt.

Publiceret 11 January 2018 18:41

SENESTE TV