Nytårskur:

Pilen peger pænt opad for Syddjurs økonomien

Borgmester Ole Bollesen havde positive budskaber med til fredagens velbesøgte nytårskur for erhvervslivets repræsentanter på Fuglsøcentret

Af
Af Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiets Ole Bollesen debuterede fredag som borgmester foran en stor forsamling bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, distriktsråd, turismeaktører og foreninger ved kommunens traditionelle nytårskur, der i år blev afviklet på Fuglsøcentret - ikke så langt fra borgmesterens bopæl.

Ifølge Syddjurs Kommunes officielle statistik mødte 130 deltagere op fra den årle morgenstund.Mange var mødt op for at høre kommunens nye borgmesters jomfrutale til erhvervslivet. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Mange var mødt op for at høre kommunens nye borgmesters jomfrutale til erhvervslivet. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

Gode nøgletal

Borgmesteren benyttede lejligheden til at fyre en kaskade af gode budskaber om udviklingen i Syddjurs Kommune centrale, økonomiske nøgletal.

“Det går generelt godt i Syddjurs Kommune,? fastslog Ole Bollesen.

“Vi oplever igen et stigende befolkningstal og stor efterspørgsel efter byggegrunde i kommunen. Beskæftigelsen stiger igen, og ca. 76 procent af de 20-64 årige borgere er nu i beskæftigelse.”

Ledigheden i Syddjurs Kommune er generelt faldet siden 2010.
“Den er steget en anelse gennem det seneste år, men vi er nede på omkring 700 fuldtidsledige. Det svarer til en ledighed på ca. 3,8 procent, hvilket er omkring 0,6 procentpoint under landsgennemsnittet,” forklarede borgmesteren, der også glædede sig over, at andelen af langtidsledige borgere er historisk lav med ca. 0,3 procent - også dette nøgletal er under landsgennemsnittet.

Det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg skal i de næste fire år hedde Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i en politisk erkendelse af, at det er naturligt at koble de to temaer i det samme udvalg

Det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg skal i de næste fire år hedde Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i en politisk erkendelse af, at det er naturligt at koble de to temaer i det samme udvalg

117 nye virksomheder

I Syddjurs er der lige nu cirka 2.500 arbejdssteder, som tilsammen beskæftiger ca. 14.000 personer. Der kommer løbende virksomheder til. I 2016 blev der således registreret 117 nye virksomheder, og det er ikke kun små krusninger på overfladen som hurtigt forsvinder igen.

Overlevelsesraten for nye virksomheder i Syddjurs er rent faktisk på 70 procent efter tre år, kunne borgmesteren oplyse, at hans embedsværk kunne aflæse af statistikken.

Partnerskabsaftaler

At der er kommet mere blus på økonomien afspejles af, at der i forskellige brancher mangler højtkvalificeret arbejdskraft, fordi der er et såkaldt mismatch mellem udbud og efterspørgsel. Hos de helt unge er der fortsat en gruppe som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

To problemstillinger som borgmesteren lovede, at der bliver arbejdet seriøst fra kommunens side med at finde løsninger på.

“For at lykkes med målet om at alle unge skal have en kompetencegivende uddannelse, er der behov for et styrket partnerskab med erhvervslivet. Derfor har Syddjurs Kommune indgået en partnerskabsaftale med Dansk Industri og Dansk Byggeri samt en række uddannelsesinstitutioner,” fortalte Ole Bollesen.

“Det er vigtigt for mig at understrege, at erhvervslivet fortsat skal gøre en indsats for at udvikle og vedligeholde såvel den nuværende som fremtidige arbejdskrafts kompetencer. Dette kan erhvervslivet fx. gøre ved at stille flere lærepladser til rådighed for de unge og ved at sørge for, at medarbejderne tilbydes den fornødne efteruddannelse.”

Kultur og turisme

Borgmesteren ser et stort udviklingspotentiale for Syddjurs i udvekslingen mellem erhverv, turisme og kulturen.

“Mange virksomheder lever direkte af turismen og de afledte effekter heraf. Kultur og turisme bliver i fremtiden i endnu højere gra en vækstdynamo for erhvervsudviklingen. Eksempelvis Ny Malt i, Ebeltoft der på sigt vil skabe en masse aktivitet. Det kan være med til at geare økonomien, og det giver også branding-værdi for kommunen.”

Publiceret 10 January 2018 18:10

SENESTE TV