Ebeltoft:

Judoklubben får 24 måneder til at skifte ulovligt tag

Efter en afgørelse fra Ankestyrelsen har kommunen ændret holdning, så taget nu skal være det samme, som er beskrevet i lokalplanen

Af
Af Tommy Loberg Jøns

Sagen om det nyskiftet tag på Judogården, Nedergade 40, i Ebeltoft har fundet en midlertidig løsning efter et møde i udvalget for natur, teknik og miljø.
Judoklubben får 24 måneder til at skaffe pengene og få skiftet taget til de vingetagsten i tegl, som lokalplan 177 - den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby - tydeligt siger, at tage skal udføres med.
Det var samme udvalg, der tilbage i maj måned 2016 gav en tilladelse i strid med reglerne, da de gav en betinget godkendelse for udskiftningen af taget. En beslutning som var i direkte modstrid med forvaltningens anbefaling.
Baggrunden for tilladelsen var blandt andet, at man ikke kan se meget af taget, når man går på gaden. Men en klage fra foreningen By- og Landskabskultur i Syddjurs (BLIS) til Ankestyrelsen gav foreningen ret i, at udvalget og dermed kommunen havde givet en dispensation i strid med reglerne og derfor skulle udvalget kigge på sagen igen.
Og løsningen er den bedste for alle parter ifølge den netop afgående formand for udvalget, Per Dalgaard fra Dansk Folkeparti.
“På den her måde tager vi hensyn til judoklubben, der skal ud og finde pengene til at skifte taget, og samtidig giver vi dem en længere frist, end der oprindeligt var lagt op til udvalget. Problemet er nu, om de noget tungere teglsten kan bæres af den eksisterende konstruktion eller der skal laves et helt nyt tag. Så bliver det for alvor et dyrt problem,” siger Per Dalgaard.

Stopper op

Hos den klagende part, BLIS, er der også tilfredshed over, at sagen er endt med en løsning, der ikke straffer judoklubben.
“Efter den principielle afgørelse vedrørende Nedergade 40 kan vi se, at Syddjurs kommune tilsyneladende et stoppet op og i verserende sager holder sig mere for øje, hvad man kan dispensere fra, og hvad man ikke kan. Det er vi glade for. Vi er også meget tilfredse med, at Judogården har to år til at lægge tegltaget på. De er jo blevet en slags offer for uheldig eller nærmere dårlig forvaltning - ikke nødvendigvis fra forvaltningens side men på baggrund af beslutninger i den sidste ende på politisk niveau i NTM-udvalget,” siger Thorkild Hansen, formand for BLIS.

Bedre oplysning

Og sagen om Judogården er langt fra det eneste tilfælde i byen, hvor der bliver givet dispensationer fra lokalplaner. Til stor ærgrelse for BLIS, der ifølge Thorkild Hansen flere gange har gjort kommunen opmærksomme på, at man i stedet burde give information til husejere af bevaringsværdige huse, om at der eksisterer en pulje, hvor man kan søge om en økonomisk håndsrækning.
“Der er en forskønnelsespulje, hvor der kan ansøges om midler til netop den type restaureringsopgaver - helt op til 50 procent af udgiften så vidt jeg ved. Men det er teknisk afdeling, der behandler byggesager, og planafdelingen der står for forskønnelsespuljen - og de snakker åbenbart ikke sammen. I BLIS har vi en holdning til at disse midler både til forskønnelse og til kondemnering burde forvaltes af Bevaringsrådet og at rådet burde have politisk repræsentation. Det har vi arbejdet for og gør det fortsat, så rådet bliver til et aktivt organ, som mere effektivt kan rådgive og derved understøtte Syddjurs Kommunes overordnede strategi om kulturarven,” siger Thorkild Hansen.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra judoklubben.

Publiceret 10 January 2018 11:00

SENESTE TV