Ebeltoft:

Politikere lover intet byggeri på strandengen

Området mellem campingpladsen og hotellet bliver ikke rendt over ende

Af
Af Tommy Loberg Jøns

Bekymrede naboer og andre med interesse for strandengen mellem Hotel Ebeltoft Strand og Ebeltoft Strand Camping kan ånde lettet op.
Politikerne i Syddjurs byråd har i forbindelse med behandlingen af høringssvar vedrørende 'Tematillæg til Planstrategi 2015 – By- og turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune' lyttet til de mange protester fra borgerne i området, der var bekymret over udsigten til at strandbeskyttelseslinjen ville blive ophævet.
Byrådet har nemlig i deres beslutning tilføjet, at det fastslås, at man ikke må bygge på den bynære strand mellem Hotel Ebeltoft Strand og Ebeltoft Strand Camping.
Det skete efter et forslag fra Enhedslistens Jesper Yde Knudsen om helt at udtage området fra planen, men det fik kun opbakning fra Kai Pedersen (A), Anders Peter Arthur Rasmussen (A) og Christian Haubuf (A), hvorefter alle undtagen Jesper Yde Knudsen stemte for at vedtage planen med tilføjelsen.
Jan Kjær Madsen (B) undlod at stemme om hele sagen.

Publiceret 03 November 2017 15:00

SENESTE TV