KV17 - debat Syddjurs:

Sådan stopper vi flugten fra land til by

Af E.Grethe Møgelvang Laursen. Dansk Folkeparti Lokalformand og KV17 kandidat:

"Velfærd og værdipolitik skal vægtes højt, derfor bringer det mine tanker hen på de unge. Det er dem vores fremtid skal bygges videre på. Flugten fra land til by bør stoppes.

Hvordan får vi de unge til at blive boende i Syddjurs Kommune, imens de studerer. Kan vi skabe nogle rammer som får dem til at blive boende, imens de studerer?

Hvordan får vi vores unge mennesker retur til landkommunerne, når de er færdige med uddannelser i de større byer?

Hos Dansk Folkeparti i Syddjurs har vi fokus på området med unge mennesker, som er i gang med uddannelse og efter færdiggørelse, skal stifte hjem og familie.

Vi mener, vi skal have etableret nogle gode muligheder for unge mennesker som gerne vil flytte retur til området

Et forslag er at bygge billigere ungdomsboliger lejligheder og kollegieværelser langs med Letbanen, så tæt på et stoppested som muligt.
Det vil kunne få de unge til at bosætte sig der, hvis de kun skal gå kort afstand for at stå på et tog ind til Universitet og andre læreanstalter i Århus- Grenå.

Vi skal sørge for de rette rammer, som er gode boliger, gode institutioner, skoler, fritidsaktiviteter, og et trygt miljø, hvor synergien mellem job og fritid kædes sammen i en helhed.

Det er vigtigt at både borgere og politikere tør tage teten og tænke i nye baner. Det skred som er kommet gennem de seneste år, hvor frivillige kræfter ofte løser mange opgaver rundt omkring, skal vi turde udvikle os på.

De mange ideer som opstår når mennesker er sammen, det kan være drivkraften i samskabelse af et nyt og anderledes samfund. Nogle gange kan det skabe mange nye ideer, når en frivillig borger sidder for bordenden frem for en embedsmand eller en politiker.

Jeg tror på at øget fokus på det vi gør i hverdagen, er vigtige parametre for et godt liv.

Vi skal somme tider turde stoppe op og kigge på, om det vi gør er det rigtige.

Citat: ”Ifølge etnolog Mark Vacher, lektor i europæisk etnologi på Københavns Universitet, som har specialiseret sig i urbanitet, findes der en grundlæggende splittelse mellem land og by, som ikke bare handler om politik, men også om værdier.
For det er faktisk byboerne, der har bevæget sig væk fra de værdier, der i dag primært dominerer i provinsen, men som engang herskede i hele landet. Den bevægelse fra land til by, vi har set over de sidste to generationer, hvor befolkningen i landdistrikterne siden 1940 er blevet halveret, mens befolkningen i byerne er blevet fordoblet, har nemlig betydet, at Danmark er gået fra overvejende at være et produktionssamfund til i dag stadig, at bestå af produktionscentre på landet, men især af konsumcentre i byerne. Og værdierne i konsum- og produktionssamfundet er så forskellige, at det kan være svært for os at sympatisere med folk, som lever under en anden samfundsnorm end os selv.” 

Hvis vi vil udvikle og ændre på de samfundsidealer, som er til stede netop nu, så skal vi turde tage fat i opgaven om at finde nye veje til at få flyttet ungdommen til yderdistrikterne af de større byer.

For landdistrikterne har nogle andre ting at byde på, end et decideret byliv det har.

Vi skal gøre opmærksom på, at landliv, landsbyliv, frisk luft, åbne vidder, og alle de mange tilbud for familie- og fritidsliv man kan finde her, er værd at flytte sig efter.

Folk skal indse, at det er endnu mere HIPT at pakke sin madkurv og tage ud i det blå med sin kaffe og kage, end det er at sidde inde i midtbyen med bilos, og lumre lokaler og drikke sin Caffe Latte.

Unge mennesker skal lære at mærke sig selv, at mærke efter om livet ikke sagtens kan leves på gode præmisser 30-40 km fra stenbroen."

Publiceret 17 October 2017 12:00

SENESTE TV