KV17 - debat Norddjurs:

Til kamp for bedre forhold for cyklisterne i Grenaa

Af Lars Østergaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse - kandidat til KV17:

Auning cykelstier: Jeg er blevet oplyst af direktøren på cykelsti-området, at der er afsat 1,315 millioner kroner til cykelstier i 2018, og at alle pengene går til en forlængelse af cykelstien mellem Auning og Ring. Strækningen er omkring 2,5 kilometer lang, og det er den sidste del af strækning på 500 meter, der bliver lavet i 2018. Som jeg har forstået på beboerne i Auning, er der mange, der hver dag benytter sig af cykelstien mellem Ring og Auning.

Grenaa cykelstier: Der er desværre ikke sat penge af i budget 2018 til nye eller udbedringer af slidte cykelstier i Grenaa, men hvis vi får penge fra statens cykelstipulje, er de prioriteret til at tilgå den manglende cykelsti på Fuglsangvej ud til Århusvej – altså forbi ridehallen og til ringvejen.
Det er en strækning på 1,2 kilometer til en estimeret pris på mellem 1,5 – 2,0 millioner kroner.
Cykelstierne i Grenaa bruges hver dag af hundredevis af borgere og turister.

Glesborg cykelstier: Når cykelstien i Grenaa i år (??) står færdig, vil den næste i rækken af cykelstier være det stykke, der mangler til at forbinde strækningen mellem Glesborg og Bønnerup.

Den nuværende borgmester har ladet forstå, at vi politikere skal holde en ordentlig tone i valgkampen, og der skal ikke sås splid mellem land og by. – Det er jeg enig i, og det er heller ikke mit ærinde. Mit budskab er, at beboerne i Grenaa fortsat skal mangle cykelstier og cykle på cykelstier af meget ringe standard, fordi asfaltpengene til cykelstierne skal bruges uden for Grenaa, og fordi der er afsat for få midler til cykelstierne i Norddjurs.

Jeg er en del af demokratiet, og jeg vil fortsat arbejde for, at vi får langt bedre forhold for cyklisterne i Grenaa, og jeg ønsker ikke vente flere år på dette.”

Publiceret 12 October 2017 12:34

SENESTE TV