KV17 - debat Norddjurs:

Den fremskudte socialrådgiver handler allerede tirsdag

Af Jørn Juul Sørensen, spidskandidat til KV17 for Det Radikale Venstre i Norddjurs:

“På centertorvet i Auning mødte jeg en lørdag formiddag en ung kvinde, der arbejder som fremskudt socialrådgiver i Randers Kommune.

I Randers Kommune, under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der er en forebyggende enhed i forhold til børn og unge 0 -18 år, har man oprettet en ny afdeling de kalder 'Den fremskudte socialrådgiver'. Et rådgivningsteam man også anvender i Herning, Haderslev og Viborg.

Den fremskudte socialrådgiver arbejder med at støtte hjemmet i arbejdet med at sikre barnets trivsel. Kontakten mellem den enkelte familie og den fremskudte socialrådgiver skabes oftest ved, at Den fremskudte socialrådgiver deltager i et netværksmøde, når det vurderes at være relevant ift. barnet og familien.

Den fremskudte socialrådgivers arbejder med at sikre den enkelte elevs trivsel i skolen. Det betyder, at den fremskudte socialrådgiver giver rådgivning i forhold til informationer der tilgår fra både skole og hjem om elevens læring, trivsel og udvikling – og også ofte fra eleven selv.

I stedet for at en skole bruger tid på at lave en underretning til kommunen fredag eftermiddag, kan man med 'Den fremskudte socialrådgiver' på et lavere niveau allerede tage en samtale om tirsdagen direkte med det pågældende barn for at finde ud af om der er noget alvorligt på færde. Og herefter straks handle.

I forhold til familier og børn kan der tilbydes et kortere samtaleforløb med den fremskudte socialrådgiver for at sikre en hurtig og forbyggende indsats omkring familien. Tilbuddene kan bl. a. bestå i:
• Samtaler med børn der har det svært pga. forældrenes skilsmisse.
• Samtale med forældre der er blevet skilt og ønsker hjælp for at skabe en bedre kommunikation og dialog.
• Samtale med forældre der har svært ved at sætte grænser for deres børn.
• Afklarende forløb hvor forældre og dagtilbud ser forskellig adfærd hos barnet.
• Tværfaglig indsats sammen med læge og psykolog.
• Igangsætning af støttefunktioner til familien.

Samtalerne kan også være anonyme.

Radikale Venstre vil arbejde for en styrkelse af den tidlige sociale indsats gennem ”de fremskudte socialrådgivere” i Norddjurs Kommune.

Der er for mange børn der lever en utryg og usikker hverdag.
Der er for mange børn og unge der får for lidt ud af deres skolegang.
Der er for mange børn der tumler rundt selv og ledes ud i misbrug.
Der er for mange unge der ved endt folkeskole ikke er uddannelsesparate.
Det må vi se at få ændret på – for børnenes skyld.
Tak for ideen - vi lytter til borgerne.”

Publiceret 12 October 2017 08:44

SENESTE TV