Nationalpark Mols Bjerge:

Jørgen Blach ny bestyrelsesformand

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udpegede onsdag miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen landmand Jørgen Blach, som ny formand for bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge fået ny formand.
Onsdag kunne miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afsløre, at han (regeringen) har besluttet at udpege landmand Jørgen Blach, som ny formand for bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge.
Jørgen Blach afløser nuværende formand Erling Post. Begge har medlemskortet til Venstre i orden.
Den ny formand er født i 1956 på herregården Lykkesholm mellem Tirstrup og Balle, som fjerde generation på herregården, der har eksisteret siden midten af 1500-tallet. Han bor i dag på herregården, som han overtog driften fra sin far, Mogens Blach. I dag driver han en omfattende landbrugsvirksomhed i både ind- og udland sammen med blandt andet sin bror Jens Blach.
Bestyrelsen er nationalparkens øverste ledelse, og den skal i samarbejde med lokalbefolkningen og organisationer sørge for, at den plan, der er udarbejdet for nationalparken, bliver gennemført.
Nationalparkbestyrelsen vil udover formanden bestå af ti medlemmer, som udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra en række organisationer. Den øvrige bestyrelse er endnu ikke udpeget. 

Fakta:

  • Jørgen Blach driver et landbrug med ca. 2.300 ha landbrugsjord, hvoraf ca. 1.000 ha er ejet og resten er forpagtet. Forpagtningen omfatter Rugaard Gods, der har jord beliggende inden for Nationalpark Mols Bjerge. Ved siden af landbruget er Jørgen Blach formand for Kolindsund Pumpelag
  • Formanden og medlemmerne udnævnes af miljø- og fødevareministeren for en periode af fire år
  • Bestyrelsen vil, udover formanden, bestå af ti medlemmer, som udpeges af Syddjurs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, VisitDenmark, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dansk Botanisk Forening, Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforening og det lokale nationalparkråd
  • Nationalparkbestyrelsen etablerer, driver og udvikler nationalparken. Den skal først og fremmest udarbejde en nationalparkplan, der bliver revideret hvert sjette år. Bestyrelsen er nationalparkens øverste ledelse, og den skal – bl.a. i samarbejde med lokalbefolkningen og organisationer – sørge for, at nationalparkplanen bliver gennemført

Publiceret 05 October 2017 08:20

SENESTE TV