Børnehaver:

Børns læring forudsætter voksnes digitale dannelse

iPads og kurser til personalet i daginstitutionerne skal styrke børnenes leg og læring med medier

Af
Af Lars Norman Thomsen

“Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed.”
Sådan står der at læse i den Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvor regeringen, KL og Danske Regioner er enige om i fællesskab at hæve barren for offentlig digitalisering.

Digital dannelse er et vigtigt begreb i denne sammenhæng. Digital dannelse handler om at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed, og det har Syddjurs Kommune nu sat på dagsordenen i de kommunale daginstitutioner, hvor børn og personale er begyndt at lege med iPads. Målet er at styrke børnenes digitale dannelse og styrke barnets viden om de digitale muligheder.
I efteråret 2013 startede projektet 'Medieleg' op og forløb frem til december 2016. Der er brugt 550.000 kr., primært til indkøb af iPads og derudover har der været afholdt inspirationskurser for dagtilbudspersonalet både med interne og eksterne konsulenter.

Gode tips til pædagogerne

Formand for Udvalget for Familie og Institutioner Per Zeidler (I) siger: “Alle børn skal have viden, om de mange muligheder, der er med nye medier, og hvordan man opfører sig digitalt på en god måde. Derfor starter vi allerede i børnehaven. Det kræver naturligvis nye kompetencer hos vores personale. Jeg er sikker på, at det vil ruste børnenes overgang til skolen og deres digitale dannelse. Det betyder ikke, at børnene ikke skal lege frit, soppe i vandpytter og blive mudret til, men det skal ses som en helhed i at ruste børnene til fremtiden og at leg og læring også kan være digitalt.”

Daginstitutionsleder fra Børnehuset Ringvejen i Ryomgård Charlotte Thastum siger:

“Jeg har fået et større kendskab til, hvad en iPad kan, og de muligheder den åbner op for. Det vigtigste er, at vi har fået gode tips til, hvordan vi kan involvere børnene mere aktivt. Lige nu leger vi for eksempel med insektfælder, hvor børnene filmer insekterne, og vi ser og taler om, hvad der sker med insekterne. Bagefter googler vi de forskellige insekter og bliver klogere på dem. Forløbet har også givet os en bevidsthed om, at vi, som institution, skal overveje, hvilken digital vej vi vil gå i vores lokale institution.”

Publiceret 30 August 2017 08:25

Ebeltoft Folketidende nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ebeltoft Folketidende
SENESTE TV