Lokalhistorie:

Hvem var ham Tosse-Christian?

Få svaret på en rundtur på Ebeltoft Kirkegård med museumsinspektør Lea Glerup Møller som turguide

Af
Af Lars Norman Thomsen

På en rundtur på Ebeltoft Kirkegård kommer man forbi en fin grav med inskriptionen: 
”Her gjemmes Støvet af Fattiglem Christian Martin Severin Lövengreen. Almindelig bekjendt under Navnet Tosse-Christian. Saa mangen Sjæl til Moro/ og ingen til fortræd.. Han vandred gennem Livet og paa hans Hvilested. Ham reistes i Venlighed et Minde af Borgere i Ebeltoft” 
Et smukt eftermæle som byens borgere satte over byens superoriginal, 'Tosse-Christian'.
“Christian Martin Severin Lövengreen blev kaldt ‘Tosse-Christian'. Han  døde på fattiggården i 1885. Han var en kendt og elsket personlighed i Ebeltoft, og hans død blev betragtet som et tab for byen. Tosse-Christians grav findes stadig, og den hører endda til blandt de fineste på kirkegården, ” fortæller museumsinspektør Lea Glerup Møller fra Museum Østjylland.
'Tosse-Christian havde den store sorg, at han aldrig blev konfirmeret. Han kunne ganske enkelt ikke lære trosbekendelsen og andre kristelige grundbegreber.
Præsten holdt en varm tale ved hans begravelse, og mange fra byen fulgte ham på han sidste rejse til kirkegården.
Lea Glerup Møller  vil fortælle endnu mere om 'Tosse Christian' og andre personligheder og lokale kendisser fra fortiden på en rundtur på Ebeltoft Kirkegård onsdag 14. juni. For eksempel manden bag kirkegårdens udflytning byfoged Stockfleth og fabrikant Lundberg. 

Byfogeden og fabrikanten

Johan Christian Wibe Stockfleths overdimensionerede mindesmærke på kirkegården vidner om mandens position i fordums dage. Stockfleth kom til byen i 1821 og blev afskediget i 1829.
Men hans blot otte år som byfoged blev afgørende for Ebeltofts udvikling. Uanset hvordan Stockfleth skaffede pengene til havnebyggeriet, så var det forudsætningen for, at der kom gang i udviklingen i Ebeltoft igen.
I sin egenskab af kirkeværge sørgede han for,  at byens påtrængende kirkegårdsproblem blev klaret ved at anlægge den nye kirkegård et par hundrede meter øst for kirken.
Fabrikant Lundberg er lig med Maltfabrikkens grundlægger, som Lea Glerup Møller indgående har beskæftiget sig med.
I et af sine værker fabrikanten skriver hun: “Det stod ikke i stjernerne, da S.B. Lundberg blev født i 1831, at han skulle ende som fabrikant, byrådsmedlem og en af byens største skatteydere. Virksomheden blev etableret i et pakhus i baggården og endte som et af Danmarks største malterier. Lundberg arbejdede sig op fra små kår ved hjælp af en stærk vilje og arbejdsomhed og nøjsomhed.” Han døde i 1901 og under krigen i 1864 sad han i fængsel på vand og brød.
“Ebeltoft var besat af tyskerne, og det viste sig, at de var umådeligt glade for dansk smør. Da en menig soldat spiste en stor klump smør uden at spise brød til, blev det for meget af det gode for Lundberg, der plantede smørklumpen i ansigtet på soldaten. Lundberg måtte afsone på ”vand og brød”,” fortæller Lea Glerup Møller.     
 

Billetter til fortiden

  • Det koster 50 kroner at komme med på kirkegårdsvandringen. Dog er der gratis adgang for medlemmer af Museumsklubben og Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn
  • Køb billetter på museumoj.dk under ”Program 2017”. Reserver også gratis billetter her
  • Man kan også hente dine billetter i butikken på Museum Østjylland
  • Arrangementet begynder klokken 19 og foregår onsdag 14. juni 2017

Publiceret 11 June 2017 09:00

Ebeltoft Folketidende nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ebeltoft Folketidende
SENESTE TV