Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Er SF vindmølleindustriens nyttige idioter?

Af Lars Klottrup, Mosevej 1, Hedeskov, Rønde:
Lars Klottrup opstiller for Socialdemokratiet i Syddjurs til kommunalvalget.

"Er det rimeligt, at nogle få udenbys tilskudsbaroner skal tjene millioner af kroner på vindmøller, mens borgerne i lokalområdet får alle generne, eksempelvis støj og værditab? 

Det spørgsmål stiller SF-byrådsmedlemmerne Peder Sørensen og Niels Rasmussen fra Ringkøbing-Skjern Kommune. De er vildt utilfredse med, at venstre-flertallet i deres kommune med rund hånd uddeler tilladelser til opstilling af kæmpevindmøller. 

Det problem har SF byrådsmedlemmerne i Syddjurs bestemt ikke. De spiser villigt af venstres hånd og gør hvad de kan, for at gøre udenbys tilskudsbaroners kæmpevindmøller spiselige for lokalbefolkningen i Syddjurs. Sådan må man forstå gruppeformand Jens Rasmussens indlæg på det netop afholdte byrådsmøde i Syddjurs, hvor mølleområderne Elløv Enge og Sivested Mark, på private ”investorers” foranledning, af venstre og SF blev stemt med i forslaget til Kommuneplan. 

Hvis det lykkes SF at gøre de udenbys spekulantprojekter spiselige for borgerne i Syddjurs, betyder det 29 millioner kroner direkte ned i tilskudsbaronernes lommer - om året! På naboernes bekostning, der må leve med gener fra kæmpevindmøllerne i op til 2 kilometers afstand i mange år fremover. Hvis man da kan kalde det at leve? 

De 29 millioner kroner i årligt overskud til tilskudsbaronerne fremkommer således: 

Konsulentfirmaet Rambøll vurderer i et nyt notat til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med titlen ”Vindmøller som løftestang for lokal udvikling i udviklingsområder”, at de nye kæmpevindmøller i gennemsnit skaber et årligt overskud på 1 million kroner per installeret MW. 

I Elløv Enge planlægger Københavns Energi med 8 MW, på Sivested Mark planlægges der med 21 MW. Altså i alt 29 millioner kroner lige ned i foret på de udenbys tilskudsbaroner. Årligt! 

Det vil Jens Rasmussen fra SF Syddjurs gøre spiseligt for lokalbefolkningen i de vindmølleramte områder. SF må vist siges at være vindmølleindustriens nyttige idioter i Syddjurs."

Publiceret: 30. April 2013 16:47
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Adresseavisen Ebeltoft

ANNONCER
Se flere